Menu

Wyprawki szkolne dla uczniów SP nr 61 w Gdańsku

28 sierpnia 2017 - Brak kategorii wpisu

W ramach współpracy z firmami w naszej dzielnicy, otrzymaliśmy, a zarazem przekazaliśmy Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku wyprawki szkolne dla naszych dzieci z Dzielnicy Przeróbka.

Dziękujemy Panu Prezesowi Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku oraz pracownikom spółki za przekazanie Radzie Dzielnicy Przeróbka 50 szt, wyprawek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61. ( każda wyprawka o wartości 200 zł).
Wraz z Panią Anną Kuchtą Dyrektor SP nr 61 w Gdańsku przekażemy wyprawki uczniom.
Fotorelacja po 4 września 🙂

SZKOLNY Dzwonek tuż tuż!
Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzymy wszystkim uczniom i im rodzicom oraz całej Kadrze pedagogicznej wielu sukcesów w roku szkolnym 2017/2018.

Z poważaniem,
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka

Elżbieta Żmijewska
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Przeróbka

oraz wszyscy Radni Dzielnicy Przeróbka

Dodaj komentarz