Wyniki glosowania w BO 2017

Kolor zielony – projekt wybrany do realizacji wybrany  w myśl regulaminu konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku”

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Wyniki glosowania,a,61875

 

Dodaj komentarz