Tworzymy sieć gdańskich przestrzeni lokalnych

Szanowni Państwo
Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska – realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL), sieć lokalnych przestrzeni publicznych.

więcej: http://www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/

 

Dodaj komentarz