Menu

Rusza konkurs dla aktywnych seniorów

23 września 2015 - Brak kategorii wpisu

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!
Trwa III edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: najaktywniejszy senior, najaktywniejsza seniorka, najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w Ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony http://kiwi.org.pl/event/details/2667. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2015 r
Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

http://kiwi.org.pl/event/details/2667

Dodaj komentarz