Kontakt

Rada Dzielnicy Przeróbka

80-706 Gdańsk, ul. Bajki 8a,

tel: (58) 573-59-94

Prezydium Rady Dzielnicy Przeróbka

Zarząd Dzielnicy Przeróbka

Przewodniczący Zarządu – Sławomir Sieradzki  – tel. 506 457 607
slawomir.sieradzki@interia.eu

skype: slawek.sieradzki2

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Alfreda Nadzikowska

Rada Dzielnicy Przeróbka

Przewodnicząca Rady – Elżbieta Żmijewska  – tel.602 507 503
zmijewska.e@wp.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady – Maciej Kostun

Siedziba Rady Dzielnicy

siedziba

Dodaj komentarz