Menu

Kontakt

Rada Dzielnicy Przeróbka

80-706 Gdańsk, ul. Bajki 8a,

tel: (58) 573-59-94

Prezydium Rady Dzielnicy Przeróbka

Zarząd Dzielnicy Przeróbka

Przewodniczący Zarządu – Tomasz Biernat  – tel. 510 457 802

biernat.tomasz@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Anna Nowak

Członek Zarządu – Alfreda Nadzikowska

Rada Dzielnicy Przeróbka

Przewodnicząca Rady – Elżbieta Żmijewska  – tel.602 507 503
zmijewska.e@wp.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady – Jarosław Pogorzelski

Siedziba Rady Dzielnicy

siedziba

Dodaj komentarz