Menu

Przejścia dla pieszych

14 listopada 2018 - Brak kategorii wpisu

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Przeróbka,
w odpowiedzi na nasze zapytanie ws. przejść dla pieszych w Naszej Dzielnicy mamy informację z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, że:

Pomimo, braku wydzielonych miejsc dla pieszych możemy przechodzić w każdym miejscu.

Art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Natomiast na Lenartowicza torowisko traktowane jest jako trampas (tory w jezdni) a nie jako wyodrębnione torowisko w związku z powyższym nie ma tu zastosowanie pkt 5 ww. ustawy.