Spacer badawczy z Prezydentem Miasta Gdańska

W związku z przygotowaniami do spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Przeróbka w ramach cyklu “Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”, dnia 7 maja 2018 odbył się spacer, w którym uczestniczył Pan Prezydent Paweł Adamowicz.

W trakcie spaceru pokazano i omówiono:

ul. Przetoczna – zły stan nawierzchni ulicy i brak oświetlenia. Czyszczenie kratek studzienek kanalizacyjnych – woda przy poboczach, problemy z odwodnieniem.
ul. Pastoriusza: zły stan nawierzchni ulicy.
ul. Kryniczna – bieżące łatanie dziur oraz wyrównanie nawierzchni ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Sienną (na wysokości pojemników do segregacji odpadów).
ul. Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do ul. Bajki) – remont nawierzchni ulicy.
ul. Dickensa – zły stan nawierzchni jezdni ulicy, brak odwodnienia.
ul. Andersena – zły stan nawierzchni oraz brak oświetlenia.
ul. Lenartowicza – odmalowanie pasów przejść dla pieszych oraz możliwość utworzenia dodatkowego przejścia. Brak oświetlenia ulicy Lenartowicza od strony ul. Siennickiej.
ul. Siennicka – bieżące łatanie dziur oraz brak odwodnienia.