Alkobudka

W dniu 28 kwietnia 2017 o godz. 13:00 nastąpi oficjalne udostępnienie alkobudki w sklepie spożywczym przy ul. SIENNICKA 25A.
Dziękujemy Radnej Beacie Dunajewskiej i Dyrektorowi GCPU Adamowi Landowskimu za poparcie inicjatywy Rady Dzielnicy Przeróbka (realizacja programu jako pilotaż Mieście Gdańsk)

Zapraszamy.

Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka
wraz z Radnymi Dzielnicy Przeróbka

Spotkanie z radcą prawnych

Rada Dzielnicy Przeróbka zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób broniących się przed niezasadnymi, przedawnionymi lub nieudowodnionymi roszczeniami:

– firm windykacyjnych,

– banków,

– niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych,

– firm pożyczkowych,

które odbędą się w dniu 9 maja 2017 roku (wtorek)

o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka

(ul. Bajki 8a).

 

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach. W związku z planowanymi zmianami przepisów prawa regulujących przedawnienie roszczeń można spodziewać się przed wprowadzeniem zmian w prawie znacznej liczby pozwów dotyczących długów starszych, niż 3 lata.

 

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Co zrobić po otrzymaniu z Sądu nakazu zapłaty?
  • Jak skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty?
  • Czym jest przedawnienie roszczeń i jakie są terminy przedawnienia?
  • Co musi udowodnić powód (np. firma windykacyjna) po zaskarżeniu nakazu zapłaty przez pozwanego?
  • Dlaczego w praktyce firmy windykacyjne i fundusze inwestycyjne niejednokrotnie mają problem z udowodnieniem długu?

 

Na zaproszenie Zarządu Dzielnicy Przeróbka warsztaty informacyjne poprowadzi radca prawny Cezary Śpiewak-Dowbór, który wykonuje zawód w kancelarii radcy prawnego:

– strona internetowa: www.dowbor.pl

– adres e-mail: cezary@dowbor.pl

– tel. 505 446 100.

 

Serdecznie zapraszamy!

I edycja Aerobik – Aktywny Mieszkaniec Dzielnicy Przeróbka

Ruszyła I edycja projektu Aerobik – Aktywny Mieszkaniec Dzielnicy Przeróbka. Edycja sfinansowana z środków Rady Dzielnicy Przeróbka na realizację zadań statutowych.
W zajęciach sportowych biorą udział zainteresowani Mieszkańcy.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: do 40 l i +40.
Gimnastyka w każdy poniedziałek 18:30 i 19:30 w SP nr 61 Sienna 26.

Koszt inicjatywy z budżetu Rady Dzielnicy Przeróbka to 7 tys. zł na cały rok 2017.

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl oraz BIP. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/307-projekt-gminnego-programu-rewitalizacji

 

Głosuj na Gdańsk – jedynego kandydata z Polski w konkursie European Best Destination

Głosuj na Gdańsk – jedynego kandydata z Polski w konkursie
European Best Destination! –> www.visitgdansk.com

Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce został nominowany w konkursie o tytuł ”European Best Destination 2017”. Biorą w nim udział miasta najchętniej odwiedzane przez turystów i o bardzo dobrej reputacji w Internecie – naszymi konkurentami są miedzy innymi Amsterdam, Berlin, Mediolan, Paryż, Wiedeń, Londyn, Madryt.

Głosowanie poprzez portal www.europeanbestdestinations.com trwa w dniach 20 stycznia – 10 lutego 2017 r. (w konkursie wolno głosować dwukrotnie – drugi głos może być oddany po siedmiu dniach od pierwszego).

Zapraszamy do udziału w głosowaniu, bo wybierając nasze miasto, doceniamy jednocześnie całą Polskę. Liczy się każdy głos!

Budżet 2017 Rady Dzielnicy Przeróbka

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Przeróbka,

 

powołując się na Uchwałę nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych w roku 2017, informuję, że budżet Rady Dzielnicy  Przeróbka wynosi 20 955 zł. Jest to kwota na sfinansowanie inicjatyw w dzielnicy.

 

Zapraszamy Panią/Pana do zgłaszania inicjatyw w roku 2017.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 8.01.2017r.

 

Swoje propozycje może Pani/Pan złożyć:

– w czwartek 5.01.2017r. od 17:00 do 19:00;

– wrzucając do skrzynki pocztowej Rady ul. Bajki 8a ( I piętro);

– przesłać mailem: slawomir.sieradzki@interia.eu lub zmijewska.e@wp.pl

Każda Pani/Pana propozycja zostanie rozważona i przyczyni się do poprawy jakości życia w Naszej Dzielnicy.

                                                                                           Z poważaniem,                                                                                                                      Sławomir Sieradzki

                                                                                         Przewodniczący

                                                                              Zarządu Dzielnicy Przeróbka

 

budzet-2017_1