Komisje działające przy Radzie Dzielnicy

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Janiak – Przewodniczący
 2. Małgorzata Kępowicz – członek komisji
 3. Agata Makuła – członek komisji
Komisja ds. społecznych
 1.  Dorota Kałuża – Przewodnicząca
 2. Sylwia Brzeska – członek komisji
 3. Katarzyna Gepert – członek komisji
 4. Maciej Kostun – członek komisji
 5. Jarosław Pogorzelski – członek komisji
Komisja ds. infrastruktury i ochrony środowiska
 1. Jarosław Pogorzelski – Przewodniczący
 2. Grzegorz Durczak – członek komisji
 3. Małgorzata Rutkowska – członek komisji
 4. Ryszard Nowak – członek komisji
Komisja ds. ładu publicznego
 1. Agata Makuła – Przewodnicząca
 2. Jan Janiak – członek komisji
 3. Małgorzata Kępowicz – członek komisji