Menu

Gdańsk jest przygotowany do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”

24 marca 2016 - Brak kategorii wpisu

rodzina 500+_parasol (2)

18 specjalistycznych punktów składania wniosków, około 30 punktów zbierających wnioski, 50 stanowisk do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach, dziennie przyjmujących do 1800 wniosków.

Specjalny dedykowany portal www.gdansk.pl/500plus

i infolinia 800 500 113. 

 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Program rusza 1 kwietnia. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec¬ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro¬dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal¬nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ¬rym sprawują opiekę. Świadczenie nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie

Gdańszczanie będą mogli złożyć wniosek w miejscu zamieszkania od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
– Każdy, kto złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy, dostanie pieniądze z wyrównaniem – zapewnia Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. – Oczywiście można przychodzić z wnioskami już w kwietniu. W Gdańsku, oprócz głównej siedziby przy ul. 3 Maja 9, będziemy mieli 17 tymczasowych punktów specjalistycznych z obsługą merytoryczną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zachęcam, by mieszkańcy nie szli wszyscy do głównej siedziby. Chodzi o to, by nie było kolejek. Wnioski będą przyjmowane także w sobotę. Warto skorzystać z tej możliwości – dodaje Piotr Kowalczuk.

W kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Wszystkie wnioski przyjęte w roku 2016 będą obejmowały wypłatę świadczeń do września 2017 roku, a w kolejnych latach będą przyznawane na czas od października do września.

Dogodne formy składania wniosków w Gdańsku

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.
– Dodatkowym udogodnieniem dla gdańszczan będzie możliwość umawiania się telefonicznie na konkretny termin złożenia wniosku. Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe możliwości składania wniosków przez niektóre grupy mieszkańców, np. pracownicy socjalni w Centrach Pracy Socjalnej przyjmą ok. 6500 wniosków od klientów MOPR, szkoły i przedszkola od rodziców swoich uczniów, jednostki organizacyjne Miasta od swoich pracowników. Zachęcamy także duże zakłady pracy zlokalizowane na terenie Gdańska aby przyjmowały wnioski od swoich pracowników – informuje Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. I dodaje: – do dyspozycji mieszkańców będzie również infolinia 800 500 113.
Wszystkie informacje o programie „Rodzina 500 plus” dostępne będą na stronie dedykowanej: www.gdansk.pl/500plus

Główna siedziba przyjmowania wniosków

Główna siedziba przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze obsługiwana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku znajduje się w centrum miasta przy ul. 3 Maja 9. W tym miejscu znajduje się punkt informacyjny, infolinia oraz 16 stanowisk z osobami pracującymi na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00 i w soboty w godzinach 8:00-15:00. Punkt ten przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz posiada miejsce przeznaczone dla matki z dzieckiem, w którym można przewinąć i nakarmić najmłodszych. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.

17 tymczasowych punktów specjalistycznych obsługiwanych przez pracowników MOPR

1. Centrum Pracy Socjalnej 2 MOPR – Pl. Ks. Gustkowicza 13
2. Centrum Pracy Socjalnej 7 MOPR – ul. Marynarki Polskiej 134A
3. Centrum Pracy Socjalnej 8 MOPR – ul. Elbląska 66D
4. Dzienny Dom Pomocy – ul. Sternicza 2
5. Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – ul. Pegaza 15
6. Klub Osiedlowy „Piastuś” – ul. Piastowska 98A
7. Dzienny Dom Pomocy – ul. Wajdeloty 28A
8. Parafia pw. Św. Ojca Pio – ul. Przemyska 21
9. Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3
10. Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 – ul. Wilanowska 2
11. Stowarzyszenie Morena – ul. Jaśkowa Dolina 7 (wejście od ul. Pniewskiego 1)
12. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 – ul. Sienna 6
13. Szkoła Podstawowa Nr 42 – ul. Czajkowskiego 1
14. Pozytywna Szkoła Podstawowa – ul. Azaliowa 18
15. Pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej Morena – ul. Nałkowskiej 3
16. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 – ul. E. Hoene 6
17. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 – ul. Smoleńska 5/7

Powyższe punkty czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Godziny pracy dotyczą kwietnia 2016 roku. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.

Do realizacji Programu z dniem 1 marca 2016 r. zatrudniono 45 nowych pracowników oraz stażystów do pomocy

– Wdrożenie programu jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Skala zadania wynikającego z programu wymusza zrekrutowanie przez jednostki realizujące ustawę nowych pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnił 45 osób we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. Nowozatrudnieni pracownicy przechodzą cykl szkoleń i praktyk w terminie 1- 31 marca z zakresu obsługi klienta, prawa i postępowania administracyjnego, programu 500+, obsługi systemów informatycznych. Ponadto nowi pracownicy odbywają praktyki na stanowiskach pracy (pracowników socjalnych oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych). Dla pracowników obsługujących program „Rodzina 500 plus” opracowany został standard dress code i zamówiono jednolite ubiory – mówi Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Pierwszy okres wdrażania programu „Rodzina 500 plus” w liczbach

• 50 – liczba stanowisk pracy do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach
• 90 – liczba pracowników zaangażowanych do obsługi Programu
• 90 – liczba pracowników socjalnych dodatkowo przyjmujących wnioski od klientów MOPR
• 15 – średnia liczba minut prognozowana na obsługę klienta
• 1800 – dzienna szacowana liczba przyjętych wniosków

Dodaj komentarz