Radnych Miasta Gdańska

Radna Beata Dunajewska – tel. 501 516 692:

– w pierwszy czwartek m-ca, w godz. od 18:15 do 19:15.

Radna Magdalena Olek

– drugi czwartek m-ca, w godz. 17:00 do 18:00.

Radny Łukasz Hamadyk – tel. 502 105 438:

– w trzeci czwartek  m-ca, w godz. od 16:15 do 17:15.