Wszystkie wpisy, których autorem jest Sławomir Sieradzki

Kondolencje

6704742_origbasia3                                                       Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. BARBARY WOJTALA – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61          w Gdańsku w latach 2007-2015.

Odeszła mądra, uczciwa i szlachetna osoba.
Wspaniały pedagog, człowiek serdeczny i życzliwy.

W tej trudnej chwili składamy wyrazy współczucia i żalu dla całej RODZINY.

Prezydium Dzielnicy Przeróbka

Sławomir Sieradzki – Przewodniczący Zarządu
Alfreda Nadzikowska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Elżbieta Żmijewska – Przewodnicząca Rady
Krystyna Pilarska – Z-ca Przewodniczącej Rady

wraz z Radnymi Dzielnicy Przeróbka.

Msza Święta odprawiona zostanie
dnia 23 marca 2016 roku o godzine: 7.00
w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej, Wniebowzięcia NMP
ul. Św. Ducha 63-65, Gdańsk
Ceremonia pogrzebowa odbedzie się o godzinie 9.00
na Cmentarzu Łostowickim

Zajęcia w ramach Akademii Active Citizens

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Jak słuchać ludzi, żeby do nas mówili? – jednym słowem podstawy komunikacji, bazowe też dla innych warsztatów miękkich i podstawy komunikacji bez przemocy (NVC)
23-24 KWIETNIA 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku z Izabelą Podsiadło-Dacewicz. Zgłoszenia do 10 kwietnia

Zapowiadamy kolejne realizowane do wakacji warsztaty w cyklu Akademia Active Citizens:
Warsztaty antydyskryminacyjne (dla osób pracujących w NGO oraz edukatorów, edukatorek) 7 – 8 maja, oba dni 10.00 – 18.00, Osoba prowadząca Anna Urbańczyk
„Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu” 11-12 czerwca (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku z Ewerystem Zarembą
Więcej o majowym i czerwcowym szkoleniu i formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.ikm.gda.pl/…/szkolenia…/akademia-active-citizens/
W załączeniu informacje o nowym terminie naboru do mini konkursu grantowego Otwarty IKM. Informacji na jego temat i zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Buczek katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Projekt budżetu Zarządu Dzielnicy na rok 2016

Szanowna Mieszkanko/Szanowny Mieszkańcu Dzielnicy Przeróbka,

w związku z obowiązkiem podjęcia przez Radę Dzielnicy Przeróbka uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych na rok 2016 na działalność statutową,
Zarząd Dzielnicy przygotował projekt rozdysponowania środków w roku 2016.
Prosimy Państwa o ewentualne uwagi i sugestie do 21 marca br.
Uwagi można zgłaszać podczas dyżurów Radnych w każdy czwartek 17:00 do 18:00 lub mailowo: slawomir.sieradzki@interia.eu

Projekt budżetu na rok 2016
Łączna kwota 21. 475 zł

1. Sporządzenie projektu zagospodarowania centralnego skweru ul. Bajki i Skyte parku na ul.. Siennej – kwota 10.000 zł
2. Zakup i montaż siatek na bramki przy placu ul. Sienna 15-17 – kwota 650 zł
3. IV Dzień Flisaka połączony z Dniem Dziecka – kwota 1.800 zł
4. Wrześniowy Dzień Ziemi i ognisko integracyjne – kwota 500 zł
5. Mikołajki dla dzieci – kwota 1.500 zł
6. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców – kwota 1.000 zł
7. Rezerwa budżetowa – kwota 6.025 zł

Zarząd Dzielnicy Przeróbka
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka

Alfreda Nadzikowska
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przeróbka

Trenuj bieganie w dzielnicach

Ulotka

Od 14 marca startuje nowy, kolejny cykl treningów biegowych przygotowanych przez Miasto Gdańsk. Uzupełni ofertę programu „Aktywuj się w Gdańsku” realizowanego przez MOSiR od 2013 roku. Zgodnie z jego założeniami, zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Udział w nich będzie bezpłatny.
– Miasto Gdańsk to doskonałe miejsce na realizację różnego rodzaju aktywności fizycznych. Bieganie zaś należy do najpopularniejszych form ruchu. Dostrzegamy to, że liczba biegających gdańszczan stale rośnie. Dlatego inwestujemy w ścieżki biegowe, m.in. wokół zbiorników retencyjnych, czy też w program „Aktywuj się w Gdańsku”, którego ideą jest inspirowanie naszych mieszkańców do dbania o zdrowie i formę – zachęca Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
– Po gorąco przyjętym przez środowisko biegowe projekcie „Aktywuj się w maratonie”, który przygotowaliśmy przed 1. PZU Gdańsk Maratonem w ubiegłym roku, postanowiliśmy pójść o krok dalej i umożliwić gdańszczanom rozpoczęcie przygody z bieganiem pod okiem profesjonalistów. Bardziej zaawansowani, również znajdą dla siebie wiele cennych wskazówek – dodaje Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR.
By zapewnić jak najszerszą możliwość skorzystania z programu, MOSiR przygotował aż 6 lokalizacji, w których obywać się będą zajęcia. Szlaki treningowe przebiegają głównie w pobliżu zbiorników retencyjnych i po ścieżkach parkowych. Do każdej z nich będzie przydzielony minimum jeden trener, opiekujący się grupą i realizujący z nią program treningów. Uczestnicy otrzymają również porady związane z dietą, przeciwdziałaniu kontuzjom. Zajęcia będą trwały 90 minut.
Stogi – park wokół Pustego Stawu (wejście od ul. Nowotnej) – wtorek godzina 18.00
Zaspa – Park Reagana (wejście A) w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień – czwartek godzina 18.00
Oliwa – Trójmiejski Park Krajobrazowy (wejście od ul. Wiejskiej) w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień – czwartek godzina 18.00
Orunia – park Oruński (wejście od ul. Nowiny) – czwartek godzina 18.00
Osowa – TPK (wejście od ul. Juraty) – sobota godzina 9.00
Jasień – pętla wokół zbiornika przy stacji PKM – sobota godzina 9.00
Zakoniczyn – pętla wokół zbiornika retencyjnego (wejście od ul. Bergiela i Świętokrzyskiej) – sobota godzina 9.00

Informacje: aktywujsiewgdansku.pl

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej I kadencji Rady Dzielnicy Przeróbka – Marianny Zakrzewskiej. (11.01.2016r.)
 
Odeszła mądra, uczciwa i szlachetna osoba.
Była dobrą koleżanką i współpracowniczką.
Posiadała wiedzę i doświadczenie, które przez 3 lata służyły naszej Radzie i pomagały wypełniać obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Przeróbka
Jej talent organizatorski, pozytywne nastawienie, humor wprowadzały zawsze pozytywną atmosferę w naszym miejscu pracy.
 
Rodzinie Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 
ŚP. Marianna pozostanie w naszej pamięci jak najlepsza koleżanka,            z którą współpraca należała do przyjemnych.
 
 
Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach. Możemy jednak życzyć sił do zniesienia bólu i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty.
 
Prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia.
 
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka
 
Elżbieta Żmijewska
 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Przeróbka
 
oraz
Radni I kadencji Rady Dzielnicy Przeróbka
6704742_orig
WP_20160114_002

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku w Gdańsku ruszyły punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymują nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w całym kraju zostanie uruchomionych ponad 1500 punktów, w których oferowana będzie bezpłatna pomoc prawna, (wg przelicznika 1 punkt na 25 tys. mieszkańców). W Gdańsku funkcjonuje 18 takich punktów, z czego 14 prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a 4 pozostałe prowadzone są przez organizacje pozarządowe, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert. W punktach prowadzonych przez MOPR pomoc prawna świadczona będzie przez adwokatów lub radców prawnych. Osoby, które zgłoszą się do jednego z tych punktów, będą mogły uzyskać porady w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego. Oferowana pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe Gdańszczanie będą mogli skorzystać z porad doradcy podatkowego – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba, która zgłosi się po poradę prawną otrzyma informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz dowie się, w jaki sposób rozwiązać zaistniały problem prawny. Ponadto, prawnicy pomogą w sporządzeniu pism w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym już się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Dodatkowo, zainteresowani uzyskają pomoc w sporządzeniu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kto będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana będzie do osób, które ze względów finansowych, wieku lub sytuacji kryzysowej często mają ograniczony dostęp do tego typu usług. Zgodnie z zapisami ustawy, z porad będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat. Ponadto, pomoc prawna adresowana będzie do osób, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów, a także zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Warunkiem uzyskania porady będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnej porady prawnej oraz podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

Gdzie zgłosić się po nieodpłatną poradę prawną?

Z nieodpłatnych porad prawnych Gdańszczanie skorzystać będą mogli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) w godzinach 8:30-17:00 i przy ul. Elbląskiej 66 A 8:00:16:00.

Organizacje pozarządowe będą prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:
Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 49:
– poniedziałki 13:00-18:00,
– wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00.
Gdańsk Orunia (Dom Sąsiedzki) ul. Gościnna 14:
– poniedziałki 16:00-20:00,
– wtorki i czwartki 9:00-13:00,
– środy 13:00-17:00,
– piątki 15:00-19:00.
Gdańsk Strzyża ul. Kisielewskiego 12:
– poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00
Gdańsk Śródmieście ul. Dyrekcyjna 5 (Ipiętro):
– poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 16:00-20:00,
– środy 11:30-15:30.

Od dnia 4.01.2016 r. szczegółowych informacji dotyczących nieodpłatnych porad prawnych udziela: Pani Monika Grochulska tel. 58/320-53-55.

Ponadto, informacje na temat darmowej porady prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszury będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie MOPR i Ministerstwa Sprawiedliwości

20151231104017926_0001