Aktualności

 

W dniu 28 kwietnia 2017 o godz. 13:00 nastąpi oficjalne udostępnienie alkobudki w sklepie spożywczym przy ul. SIENNICKA 25A.
Dziękujemy Radnej Beacie Dunajewskiej i Dyrektorowi GCPU Adamowi Landowskimu za poparcie inicjatywy Rady Dzielnicy Przeróbka (realizacja programu jako pilotaż Mieście Gdańsk)

Zapraszamy.

Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka
wraz z Radnymi Dzielnicy Przeróbka

 

Rada Dzielnicy Przeróbka zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób broniących się przed niezasadnymi, przedawnionymi lub nieudowodnionymi roszczeniami:

– firm windykacyjnych,

– banków,

– niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych,

– firm pożyczkowych,

które odbędą się w dniu 9 maja 2017 roku (wtorek)

o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka

(ul. Bajki 8a).

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach. W związku z planowanymi zmianami przepisów prawa regulujących przedawnienie roszczeń można spodziewać się przed wprowadzeniem zmian w prawie znacznej liczby pozwów dotyczących długów starszych, niż 3 lata.

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Co zrobić po otrzymaniu z Sądu nakazu zapłaty?
  • Jak skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty?
  • Czym jest przedawnienie roszczeń i jakie są terminy przedawnienia?
  • Co musi udowodnić powód (np. firma windykacyjna) po zaskarżeniu nakazu zapłaty przez pozwanego?
  • Dlaczego w praktyce firmy windykacyjne i fundusze inwestycyjne niejednokrotnie mają problem z udowodnieniem długu?

Na zaproszenie Zarządu Dzielnicy Przeróbka warsztaty informacyjne poprowadzi radca prawny Cezary Śpiewak-Dowbór, który wykonuje zawód w kancelarii radcy prawnego:

– strona internetowa: www.dowbor.pl

– adres e-mail: cezary@dowbor.pl

– tel. 505 446 100.

Serdecznie zapraszamy!

 

Koncert z okazji DNIA KOBIET

Koncert

 

 

Spotkanie z Prezydentem Pawłem Adamowiczem

Dnia 21 lutego 2017 spotkaliśmy się z Prezydentem Pawłem Adamowiczem.
Na spotkaniu omówiliśmy najważniejsze – strategiczne nasze bolączki:-) i przedsięwzięcia.
Zostały one przedstawione w postaci skróconej prezentacji.
W spotkaniu wzięli udział:
Sławomir Sieradzki – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Alfreda Nadzikowska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Elżbieta Żmijewska – Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Anna Kuchta – Dyrektor SP nr 61
Dorota Kałuża – Przewodnicząca Komisji ds. społecznych
Jarosław Pogorzelski – Przewodniczący Komisji ds.infrastruktury i ochrony środowiska
Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Programów Rozwojowych, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Dziękujemy Radnej Miasta Beacie Dunajewskiej za włożony wkład w zorganizowanie spotkania.

Spotkanie zakończono z oczekiwanymi efektami.
Prezydent Paweł Adamowicz zagwarantował nam swoje zaangażowanie w utworzenie SKATPARKU przy SP nr 61.
Kwestie chodników, jezdni i oświetlenia będą realizowane w bieżących latach.
Liczymy na zakończenie tych spraw do końca naszej kadencji 🙂 2018/2019

Budżet 2017

Rady Dzielnicy Przeróbka

 

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Przeróbka,

powołując się na Uchwałę nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych w roku 2017, informuję, że budżet Rady Dzielnicy  Przeróbka wynosi 20 955 zł. Jest to kwota na sfinansowanie inicjatyw w dzielnicy.

 

Zapraszamy Panią/Pana do zgłaszania inicjatyw w roku 2017.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 8.01.2017r.

 

Swoje propozycje może Pani/Pan złożyć:

– w czwartek 5.01.2017r. od 17:00 do 19:00;

– wrzucając do skrzynki pocztowej Rady ul. Bajki 8a ( I piętro);

– przesłać mailem: slawomir.sieradzki@interia.eu lub zmijewska.e@wp.pl

Każda Pani/Pana propozycja zostanie rozważona i przyczyni się do poprawy jakości życia w Naszej Dzielnicy.

                                                                                           Z poważaniem,    

                                                                                    Sławomir Sieradzki

                                                                                       Przewodniczący

                                                                         Zarządu Dzielnicy Przeróbka 

budzet-2017_1

 

indeks

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć Państwu
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny 2017 rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=u6M6NGajsdQ

 

 

miki-kopia1

 

images

 

andrzejki1

 

koncert-kopia

 

Wyniki losowania numerów projektów budżetu obywatelskiego 2017

 

Nr projektu 1
Tytuł Remont chodnika ul. Sienna 1-26 „Bezpieczna droga do szkoły” Sienna od 1 do 26

Lokalizacj: ul. Sienna

Opis

Remont chodnika ul. Sienna 1-26 „Bezpieczna droga do szkoły” Sienna od 1 do 26 „Remont chodnika wzdłuż ul. Siennej od 1 do 26 (SP nr 61).
Główne zadanie będzie polegało na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową/płytki chodnikowe oraz na zamontowaniu koszy na śmieci po lewej stronie ulicy Siennej. Po lewej stronie (w kierunku Stogów) wymiana chodnika nastąpi na długości około 600 m.
Chodnik ten jest ciągiem pieszym, łączącym 6 bloków, 15 domków jednorodzinnych, GZNK w Gdańsku jest także głównym dojściem do Szkoły Podstawowej nr 61.
Chodnik przy ul. Siennej od lat nie był remontowany. Nawierzchnia ów chodnika jest zdewastowana, a jego degradacja nieustannie postępuje od lat. Objawia się to poprzez nierówności, duże wybrakowania płytek, spękane i wystające płyty chodnikowe. Taki stan nawierzchni chodnika utrudnia ruch pieszy i stwarza zagrożenie uszczerbku na zdrowiu dla mieszkańców, a w szczególności dzieci, które uczęszczają codziennie tym chodnikiem do szkoły.

Koszt: 157 tys.

Projekt nr 2
Fitness z bobasem – Przeróbka Dzielnica- Przeróbka, klub „Kolejarz” ul. Bajki 8 A Zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi mają na celu aktywizację i integrację kobiet we wczesnym okresie macierzyństwa. Zajęcia organizowane dla mieszkańców dzielnicy Przeróbka w Klubie „Kolejarz” raz w tygodniu dla 10 osób, w formie fitnessu (aerobik, step, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup) służyłyby budowaniu oraz pogłębianiu relacji na linii matka- matka, matka- dziecko, dziecko- dziecko, ponad to stanowiłyby podstawę do utrwalania pozytywnych wzorców zdrowego stylu życia zarówno dla matek jak i dzieci. Innymi pozytywnymi skutkami w/w zajęć jest wspieranie profilaktyki depresji poporodowej, przemocy i zaburzeń relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi. W organizowanych zajęciach matki będą uczestniczyć razem z dziećmi, dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach razem z mamą lub bawić się z obecnym w czasie zajęć animatorem. Wszystkie działania będą miały korzystny wpływ na rozwój relacji między kobietami, poprawę kondycji fizycznej, ich motywację i aktywizację. „Wyposażenie:
Lustra: 3000 zł
Maty: 300 zł

Koszty wynagrodzenia. Wynagrodzenie trenera: 123 zł brutto za trening.
40 treningów x 123 zł = 4920 zł (1 trening tygodniowo przez 10 miesięcy).
Koszt promocji projektu – 500 zł.

Suma: 8720 zł

Projekt nr 3

Aktywny spacer z wozkami na przeróbce Przerobka „Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnic-Przeróbka jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponad to wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (przede wszystkim matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponad to zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę.
” „Koszty wynagrodzenia. Wynagrodzenie trenera: 123 zł brutto za trening.
40 treningów x 123 zł = 4920 zł (1 trening tygodniowo przez 10 miesięcy).
Koszt promocji projektu – 500 zł.
Suma: 5420 zł

 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wyniki-losowania-numerow-projektow-budzetu-obywatelskiego,a,59094

Trasą Sucharskiego jedziemy 100 km/h. W tunelu pod Martwą Wisłą bez zmian, bo… ciężarówka taranuje osobowy

Od czwartku, 11 sierpnia, kierowcy mogą bardziej rozpędzić się na wybranych fragmentach Trasy Sucharskiego. Na dojazdach do tunelu pod Martwą Wisłą maksymalna dopuszczalna prędkość wzrosła z 70 do 100 km/h. W samym tunelu ciągle jeździmy 50 km/h. Dlaczego? Zobaczcie dwa filmy.

 

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Trasa-Sucharskiego-jedziemy-100-km-h-W-tunelu-pod-Martwa-Wisla-bez-zmian-bo-ciezarowka-taranuje-osobowy,a,59200

 

Trenuj bieganie w dzielnicach

Ulotka

 

Foto


Plan działań Rady Dzielnicy do końca 2015 r.


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
zapraszamy do udziału w konferencji
MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM
poświęconej kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju
Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2015r. w
Europejskim Centrum Solidarności
, parter ( sala audytoryjna),
początek rejestracji uczestników o godzinie 9.00.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne,
jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:
konferencja@zmigm.org.pl
najpóźniej do dnia 25 listopada 2015r.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM


 

Program dofinansowań Kawka III
– sposób na likwidację nieefektywnego źródła ciepła.

Zapraszamy na konferencję –  13 października 2015 r.
w godz. od 10.00 do 14.00 w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym w budynku C, przy ul. Trzy Lipy 3.

Zaproszenie KAWKA 3

 List przewodni KAWKA 3

Forum Wodny Gdańsk – Inteligentne Zarządzanie Wodą


Notatka ze spotkania w dniu 21 września 2015 r. przedstawicieli GIK oraz Budimex z Zarządem PSM „Kolejarz” oraz Radą Dzielnicy Przeróbka w celu omówienia spraw dotyczących realizacji zadania nr 2 pn.: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III C,

Rada2015-09-15