Tymczasowa zmiana ruchu Sienna

Szanowni Mieszkańcy:
w poniedziałek 20 sierpnia br. rozpoczną się roboty związane z remontem sieci wodociągowej w jezdni ul. Siennej w Gdańsku na odcinku od ul. Bajki do Mostu Wantowego i prowadzone będą do końca października 2018 przez firmę Aqua Scout.
Z uwagi na prowadzone prace kierowcy spotkają się z utrudnieniami w ruchu, w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu.
W celu zminimalizowania utrudnień w prace wod-kan będą prowadzone etapami w segmentach roboczych po około 10m oraz nawierzchnia drogowa będzie przywracana do stanu przejezdności po zakończonych pracach.

Z poważaniem,
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka