Spotkanie z radcą prawnych

Rada Dzielnicy Przeróbka zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób broniących się przed niezasadnymi, przedawnionymi lub nieudowodnionymi roszczeniami:

– firm windykacyjnych,

– banków,

– niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych,

– firm pożyczkowych,

które odbędą się w dniu 9 maja 2017 roku (wtorek)

o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka

(ul. Bajki 8a).

 

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach. W związku z planowanymi zmianami przepisów prawa regulujących przedawnienie roszczeń można spodziewać się przed wprowadzeniem zmian w prawie znacznej liczby pozwów dotyczących długów starszych, niż 3 lata.

 

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Co zrobić po otrzymaniu z Sądu nakazu zapłaty?
  • Jak skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty?
  • Czym jest przedawnienie roszczeń i jakie są terminy przedawnienia?
  • Co musi udowodnić powód (np. firma windykacyjna) po zaskarżeniu nakazu zapłaty przez pozwanego?
  • Dlaczego w praktyce firmy windykacyjne i fundusze inwestycyjne niejednokrotnie mają problem z udowodnieniem długu?

 

Na zaproszenie Zarządu Dzielnicy Przeróbka warsztaty informacyjne poprowadzi radca prawny Cezary Śpiewak-Dowbór, który wykonuje zawód w kancelarii radcy prawnego:

– strona internetowa: www.dowbor.pl

– adres e-mail: cezary@dowbor.pl

– tel. 505 446 100.

 

Serdecznie zapraszamy!