Menu

Archiwa miesięczne: Maj 2016

IV Dzien Flisaka
Miejsca w przedszkolach. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca
W poniedziałek, 16 maja, ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017. To szansa dla tych osób, [...]
Projekt uwarunkowań i założeń nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), stan na dzień 28.04.2016
Pomysły i sugestie dotyczące projektu „uwarunkowań i założeń” można kierować do 30 czerwca 2016 roku bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub [...]
Tworzymy sieć gdańskich przestrzeni lokalnych
Szanowni Państwo Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków [...]
Najstarsze zdjęcia Gdańska i gdańszczan
W Ratuszu Głównym otwarto wystawę “Pionierzy gdańskiej fotografii”. Na ekspozycji, czynnej do 2 października, będzie można zobaczyć m. in. [...]